15.1.12

Xếp các khối vuông-2Trong bài này chúng ta hướng dẫn bé xếp các khối vuông theo cách vững vàng ở bên dưới để sau đó chồng lên nhiều khối và cao hơn. Thông thường một đứa trẻ chỉ cố gắng chồng từng khối một lên nhau, chúng thích chồng cao hơn nhưng không biết làm cách như thế nào.Qua những bài học này giúp chúng ta theo dõi và vun đắp sự phát triển trí tuệ cho trẻ em.

1 nhận xét: